اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره ی آموزشی نرم افزار EXPERT
مدرس: جناب آقای دکتر رفیعی
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۷/۲ -
روز برگزاری: چهارشنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 1300000 ریال
 

ثبت نام

دوره ی آموزشی نرم افزار EXPERT