اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره آموزشی نرم افزار PROCAST
مدرس: جناب آقای دکتر نصراصفهانی
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۷/۱۳ -
روز برگزاری: شنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 1200000 ریال
 

ثبت نام

دوره آموزشی نرم افزار PROCAST