اطلاعات دوره

عنوان دوره: آزمایش های خواص مکانیکی
مدرس: جناب آقای مهندس منتظری
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۷/۲۸ -
روز برگزاری: دوشنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 800000 ریال
 

ثبت نام

آزمایش های خواص مکانیکی