اطلاعات دوره

عنوان دوره: کلید فولاد مقدماتی
مدرس: جناب آقای مهندس یزدانی
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۷/۱۴ -
روز برگزاری: سه شنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 1000000 ریال
 

ثبت نام

کلید فولاد مقدماتی

لازم به ذکر است, فصل سوم ( کار با کلید فولاد ) بصورت عملی میباشد.
  • دسته بندی فولادها

 

  • توانایی دسته بندی و شناخت استانداردهای نامگذاری فولادها

 

  • کار با کلید فولاد