اطلاعات دوره

عنوان دوره: متالوگرافی نوری
مدرس: جناب آقای دکتر ابراهیم زاده
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۷/۱۹ -
روز برگزاری: یکشنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 800000 ریال
 

ثبت نام

متالوگرافی نوری