اطلاعات دوره

عنوان دوره: پاتولوژی پیشرفته
مدرس: خانم دکتر ابراهیمی
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۸/۱ -
روز برگزاری: شنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 20ساعت
شهریه: 1000000 ریال
 

ثبت نام

پاتولوژی پیشرفته

مقدمه ای بر پاتولوژی ( آسیب شناسی ) پیشرفته: آسیب شناسی تخصصی پاسخ های اختصاصی اعضای تخصص یافته را میسنجد.

محتوای دوره :
1. رگ های خونی
2. دستگاه های خونساز و لنفاوی
3. ریه
4. دستگاه درون ریز
5. دستگاه عضلانی اسکلتی
6. پوست

7. دستگاه عصبی

 

 

لازم به ذکر است که هزینه ی دوره برای دانشجویان با 10% تخفیف میباشد.