اطلاعات دوره

عنوان دوره: روش های نوین ساخت نانو مواد
مدرس: جناب آقای دکتر رفیعی
تاریخ شروع دوره: ۹۴/۸/۴ -
روز برگزاری: دوشنبه
محل برگزاری: مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
طول مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 850000 ریال
 

ثبت نام

روش های نوین ساخت نانو مواد